2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YILI

  • Haberin Tarihi: 11 Mayıs 2015
  • Bu haber 34 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YILI

Merkezi sinir sistemini etkileyerek kullanan kişinin ruhsal ve fiziksel dengesini bozan; bu kişide fiziksel ve ruhsal bağımlılığa yol açan; kişisel ve toplumsal yönden ekonomik ve sosyal çöküntü oluşturan maddelerin toplumuzda ne tür sorunları getirdiğini ve bu maddelerden dolayı meydana gelen ölümleri de her gün takip etmekteyiz.

GÜNDEM12 DERGİSİ ÜÇÜNCÜ SAYI

Tümüne uyuşturucu madde olarak genel bir adlandırma yapılan ve toplumda kimi bire bir kimisi de dolaylı olarak etkilenip deyim yerinde ise toplumun genelini etkileyen uyuşturucu maddelerinin zararları, değil uzmanlar tarafından, kullanan ve kullanmayan her kes tarafından az çok bilinmektedir.

Uyuşturucu maddelerini burada açıklamayacağız ancak bu illette karşı yapılan mücadelelerin paylaşılmasına katkı sunup katkı beklediğimizi belirtiyoruz.

Kimi kardeşimiz uyuşturucu madde kullanarak kendi canından olurken kimi de maddenin etkisi ile can alabildiğini de yine yakın zamanda şahit olduğumuz durumdur.

Bu kapsamda Bingöl’ümüzde ne tür mücadelelerin yapıldığını araştırırken uygulanan bir projenin olduğunu öğrendik ve proje hakkında çalışmaları anlatmasını TEMA Vakfı Bingöl Temsilcisi Sayın Cuma Karaarslan’dan rica ettik.

Sayın Karaarslan Proje hakkında bilgi verip amaçlarını paylaşırken bir de bir anısını paylaştı.

Cuma Karaarslan

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YILI

Bingöl’de uygulanan projemiz Gençlik spor bakanlığı Gençlik projeleri destek programı tarafından desteklenmektedir

Bingöl Belediyesi Ortaklığı ve BİNÇEVDER ile yürütülen projemiz bu alanda 1 yıl değil sürekli bir itina ile her yıl yerel dinamiklerin katılımı ile devam ettirilecektir

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Merkezi’nin (TUBİM) verilerine göre, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde madde bağımlılığı yaşı ilkokullara kadar indiği belirlenirken, her üç çocuktan birinin madde bağımlılığına yakalandığı dikkat çekiyor. Önlem alınmamasına paralel olarak artış gösteren uyuşturucu madde kullanımı, toplumsal sorun haline geldi. Topyekûn çözüm bekleyen bu sorun giderek derinleşirken, yerel ve merkezi yönetimin ciddi anlamda önlem almaması sorunun kangrenleşmesine neden oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca kabul edilen ‘Uyuşturucu, şiddet ve bağımlılığı önleyici sosyal gelişim farkındalık Çalışması’ Projesi kapsamında, 14–29 yaş arasındaki gençlere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri devam etmektedir

İlimiz kentsel gelişimini sürdüren ve hükümet politikalarına uygun kentler ve demokrasi ölçeğine uygun olarak kamu ve özel sektör yatırımlarının yapıldığı bir alandır. Teşvik sistemi ve benzeri uygulamaların yanısıra proje ve destek faaliyetleri ile STK’lar ve kamu işbirliği ile birçok proje yürütülmektedir. Gençliğin toplumsal hayata dahil olmaları yönünde kız çocuklarının okullaşması, eğitim, istihdam, genç girişimcilik, dezavantajlı guruplara yönelik mesleki projeler yanısıra SODES ve diğer destekler devam etmektedir

Genç nüfusun içine düştüğü açmazdan kurtulması ve il merkezinde, kırsal alanda artan sayısı ile sosyal hayata entegre olmasının önünde en büyük engel sosyal yaşamın olmaması ve gençliğin sesini duyuracak aktivitelerin olmayışıdır.

Kırsal alanda yaşanan göçler ile kente yerleşen büyük bir kesim kent içinde düşük işlerde istihdam edilmekte, bu kişilere ait çocukların eğitim dışı kalmaları dolayısı ile sorunlar daha da artarak devam etmiştir

Son zamanlarda yaşanan uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu tacirlerinin düşük fiyatlar ile kalitesiz ve öldürücü yeni ürünler ile zengin fakir tüm çocukları hedef aldığı bilinmekte, bu oran Bingöl’de ölçülememekle birlikte gazete haberlerine dayanılarak her gün bir olumsuzluğun yaşandığı mekan haberi ile giderek yaygınlaşmaktadır

İlimizde sosyal aktivite olmaması ve gençlerin ergenlik dönemlerinde etnisite, ayrılıkçılık, şiddet ve uyuşturucu batağına düşmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle Derneğimiz; Belediye Başkanımız ile görüşerek Belediye işbirliği ve desteği ile bu proje hazırlanmış, gelişim sürecine bağlı olarak kurulacak altyapıların sürekli tutulması ve ilerdeki dönemlerde mesleki eğitim kurumsal destekler ile devam ettirilmesi hedeflenmiştir. Belediye Başkanlığımız ile birlikte STK olarak TEMA Gençliği de alınarak birlikte BİNÇEVDER ve TEMA Gençliği çalışma deneyimleri alanda kurularak gençliğe model çalışmalar üretilmesi ve kısıtlılıklarını ortadan kaldıran alternatif çalışma ve destek ortamı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje ile gençlerin yaşadıkları yerel toplumsal yaşam ile güçlü bağlar kurması sağlanarak evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri ortamların ve altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır

Bu amaçla proje kapsamında;

1-Fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle ya da ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

2-Gençlerin uyuşturucu madde, alkol ve tütünün sağlığa zararları ve bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, madde bağımlılığının önlenmesi,

3-Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,

4-Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi,

5-Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması amaçlarına uygun 12 ay boyunca Bingöl ilinde topyekün bir gençlik farkındalık çalışması gerçekleştirilecektir

Bu amaçlara uygun olarak 14-29 yaş aralığındaki tüm bay ve bayan gençlerin 12 aylık bir proje süresince proje yapma uygulama ve dahil olmalarını sağlamak üzere aşağıda belirtilen amaş ve amaca uygun hedefler gerçekleştirilecektir

1-Gençlerin Sosyal Uyumlarını güçlendirmek üzere Birlikte yaşam-çevresel değerler-aidiyet-toplumsal yaşama dair etkiler çalışması ile daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin oluşmasına katkı sunulacaktır

2-Madde Bağımlılığıyla Mücadele kapsamında Gençlerin uyuşturucu madde, tütün ve alkol konularında bilgilendirilmesi, bağımlılığın zararları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak bu kapsamda basın ve kendi üretecekleri bir aylık gazete ve web sitesi desteği ile işbirlikleri ve sahiplenme katkısı oluşturulacaktır

3-Gençlerin toplumsal sürece katılımlarının sağlanması için gençlerin yürüteceği gençlik çalıştayları, gençlik zirveleriyle aktif vatandaşlık ve STK’laşma ve dahil olmaları yönünde katkı sunulacaktır

4- Sağlıklı Yaşam ve Spor destekleri sağlamak üzere gençlerin kuracağı guruplar ile bu alanda sağlanacak bisiklet desteği ile bir bisiklet kulübü ve gurubu kurularak bu alanın sporlaşması ve doğa turları çevresel bilinç ve düzenli kullanım ile ahlaki nizami bir gelişimi katkısı sağlanacaktır

5-Gençlerin meslek seçimlerinde özgüvenlerini, bilgi ve görgülerini artırmaya, inisiyatif alabilme yeteneklerini geliştirmeye, gençlere girişimcilik ruhu ve bilinci kazandırmaya yönelik iş dünyası tanıtım sunum toplantı ve buluşmaları, Satış-pazarlama, iş planı hazırlama konularında altyapılarının oluşması katkısı sağlanacaktır

6- Gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin projelerle gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik yerel kalkınma ve çevre temalı kısa film yarışmaları düzenlenerek ödül ile gelişimleri sağlanacaktır

7- Gençlerin sorunlarına, mevcut uygulamalardan farklı ve daha etkin çözümler sunan; interneti ve diğer teknolojik imkânları kullanarak farklı genç gruplarının kaynaşmasını sağlamak ve bu alanda ödül ve eğitim desteği ile web tasarımı ve gazetecilik eğitim ve faaliyeti ile sosyal medya ve gençliğin uyumu uygun kullanım katkısı sağlanmış olacaktır.

CUMA KARAARSLAN (BİR ANI)

Bana geldi beni düşe saldı

“Altı yıl oldu bırakamadım Hocam.” Dökülüverdi henüz on dokuzundaki gencin ağzından bunlar. “Yani on üçünde mi buldu seni? Samimi ve içten, derin ve soluksuz. Sanki ben babasıydım, sanki beni kendi kılmış gibi daldı bakışıyla yüreğime

Başını önüne eğdi sonra biraz mahcup, sevecen bir bakış fırlatıverdi. O anlattı, ben dinledim. Ben konuştum, o sustu. Herkes gibiydi aslında hikâyesi; ailesini problem yapmış, arkadaşları tarafından dışlanmış ve birazda özenti vardı.

Aslında ailesini ve arkadaşlarını çok seviyordu ama bir de onlar bunu anlayabilselerdi… Oysa düş ve umuda biraz gök katmıştı uçarı yüreği… Oysa renkleri yeniden yaratacaktı. Aslında hayata masmavi bakan yüreği vardı. Konuştukça yanakları al al, gözleri ışıl ışıl olmuştu. Tüm evren doğruluyordu ve benzinde gül çağı yaşatmıştı bana. Padişahların kralların yetmediği yüreğimi yumuşatan bir ses tonu vardı dudaklarında…

Yazık değil miydi gencecik yaşına, hele elinde duran bağlamasına… Üstelik sözlerinden dökülüyordu gerçeğin düşe sarılı efsanesi. “Üflesem okyanuslar taşar” diyordu.

Ama sular durulmuştu ve ben yalınayak suda yürümeyi öğrendim. Kimse beni öğrenmedi diyordu. Tema Vakfı sayesinde ülkesini ve toprağını sevmeye başlaması henüz iki hafta olmuştu. Sevmişti bizim çıkarsız düşümüzü, çevreye saygımızı, insanları sevmemizi, dostluk andımızı, Anadolu sevdamızı, barışık olan yüzümüzü, üreten yanımızı ve artık içmemek var tabi o illeti. Bir de Türkiye çöl olmasın diye önemsediğimiz fidanı… Bağrına dikip çocuklara meyveli masallar bırakmak istiyordu

Konuşmamız çok uzun değildi. Omzuna elimi koydum “Bak yavrum” dedim, babasıydım sanki.

Sonra “Yavrucuğum” dedim elini sımsıkı sararken bir şefkat dili uzattım yüreğine… “Bir tanem canım” dedim gözlerinin içine bir dost sıcaklığıyla bakarken… sustum en sevdiklerimin gözlerini görmüştüm. Sanki cennet köşesinden tuba dallarını, sanki özlemin hikayelerine dokunuyordu sesiiii

Kısaca uyuşturucunun zararlarını anlatamadım ona. Nasıl kötü diyebilirdim ki koskocaman altı yıllık arkadaşına. Bir süre konuşmadık. Sigarasından derin bir nefes çekip yarım olan sigarasına baktı “Sözüm olsun Hocam, bundan sonra elimde sazım, mızrabım bir de dikili ağacım olacak…” dedi. Uzun zaman olmadı. Bu konuşmanın ardından yaklaşık bir ay kadar geçti. Masamda bir demet papatya ve üzerinde bir not buldum. O notta bir anne ve babanın imzasıyla “Teşekkürler, çayınızı içmeye geleceğiz” yazıyordu.

O gence ben teşekkür ediyorum. Örnek davranışta bulunup, altı yıllık kötü arkadaşına “elveda” diyebildi ve yine teşekkür ediyorum ağacı Anadolu’nun bağrına UMUT KILDI DİYE ve Türkiye çöl olasın dedirtti diye. Çayın sözü mü olur, kahveye bekliyorum. Üstelik biz sizinle içilmemiş her kötü nefes anısına Bingöl’ü ilmik ilmik meşe ile örmeye bekliyoruz.

Yarınlara umut ve can taşıyan gençlere saygı vardır, yüreğimizde…

 

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.